Tiến độ Phú Mỹ Gold City ngày 19/04/2020

Cập nhật phần công trình san lấp mặt bằng tại dự án Phú Mỹ Gold City ngày 19/04/2020. Chủ đầu tư và bên thầu thi công đã san xong mặt bằng để tiến hành thi công nền móng.

Bài viết mới

09 0505 4757