Tiến độ dự án Gem Sky World ngày 18/05/2020

Tới ngày 18/5/2020, dự án Gem Sky World đã tiến hành rải đá mi trên các trục lớn, Đo vẽ để cưa cây cao su mở rộng đường ra 34m xuống đường Long Đức – Lộc An.

Bài viết mới

09 0505 4757